Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Har du frågor eller funderingar?

Om du vill veta mer om vad de olika koderna betyder och hur de används, eller mer om hur du kan använda rapporteringsanvisningens funktionalitet, finns mycket att läsa på sidorna Om att rapportera.

Där finns också frågor och svar samlat, och kontaktvägar där du kan söka dig vidare om du har specifika frågor som du inte finner svar på.

Se även under Avtalssidan för mer information.

Modellnummer för felsökning

Modellnumret kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen (AF), och är oftast viktig information i kontakt med SLL-IT och HSF vid till exempel felsökning kring ersättning.

I ERSMO bearbetas den rapporterade informationen gällande avtalet i denna rapporteringsanvisning i enlighet med modell/följande modeller:

  • 061 ULP Närsjukvård
  • 106 VV HLM Mottagning
  • 107 VV HLM Psykosociala insatser
  • 108 VV HLM Basal hemsjukvård
  • 127 Utökade insatser barn och unga (6-17 år) - i egen rapporteringsanvisning 
  • 222 VV HLM Mottagning, särskilda regler