Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Patient som inte är folkbokförd i Sverige - Asyl, EU med flera

Nedan information gäller endast privata vårdgivare. Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) har samma rutin för rapportering men egna rutiner för ersättning och fakturering för asyl, personer utan tillstånd och kvotflykting. 

Informationen i huvudrubriken Manuell fakturering gäller alla vårdgivare. 

Hälsoundersökning och stödsamtal (för husläkarmottagning med särskilt uppdrag)

Asylsökande

Person utan tillstånd

Kvotflykting

Person som betalar hela vårdkostnaden själv

Manuell fakturering