Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Utomlänspatient

 

Nedan inforamtion gäller endast privata vårdgivare. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har samma rutin för rapportering men egna rutiner för ersättning och fakturering av utomlänspatient.

Utomlänspatienter (ULP) rapporteras på samma sätt som patienter inom Region Stockholm, men genererar andra produkter. ULP kan inte vara inskrivna i Basal hemsjukvård. Tilläggsersättning, KVÅ-ersättning samt listningsersättning utgår inte för ULP. 

Vänligen se mer information i Utomlänsprislistan.

Lista på ULP-produkter:

Produkterna räknas ut automatiskt utifrån vad som rapporteras på grundbesöket tillsammans med vilket län personumret har, ingen extra rapportering från PAS ska göras.

Produktkoder

Beskrivning

2UL01, 2UL02, 2UL03

ULP Läkare mottagningsbesök

2UL04, 2UL05, 2UL06

ULP Sjuksköterska, undersköterska, psykolog, kurator, psykoterapeut mottagningsbesök

2UL16, 2UL17, 2UL18

ULP Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat, kiropraktor mottagningsbesök

2UL19, 2UL20, 2UL21

ULP Läkare distanskontakt

2UL22, 2UL23, 2UL24

ULP Psykolog, kurator, psykoterapeut distanskontakt

2UL25, 2UL26, 2UL27

ULP Sjuksköterska, undersköterska distanskontakt

2UL28, 2UL29, 2UL30

ULP Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat, kiropraktor distanskontakt