Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Underleverantörer

Om underleverantör används ska

  • detta meddelas till avtalsansvarig av huvudleverantören (som ska använda underleverantören)
  • underleverantörens besök rapporteras av underleverantören på särskild kombikakod som tillhandahålls av respektive avtalsansvarig efter att en beställning har skickats in av avtalsansvarig. Beställningen är en intern beställning som görs för att vårdgivare, i detta fall underleverantören, ska läggas upp i våra system och få tillgång till våra tjänster mm, och där behöver en del information om underleverantören fyllas i, vilka ska tillhandahållas av huvudleverantören/husläkarmottagningen till avtalsansvarig.
  • underleverantörens besök rapporteras från underleverantörens journalsystem/patientadministrativa system, som ska följa samma krav som gäller i avtalet för huvudleverantören
  • underleverantören följa samma avtal, regler och rapporteringsanvisningar som huvudleverantören/husläkarmottagningen, som ansvarar för att detta sker