Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Intensivträning för personer med rörelsenedsättning

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård i enlighet med förfrågningsunderlag Vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Bedömning

Intensivträning

Uppföljning

Läkarbesök

Din filtrering gav inga träffar.