Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisningar

Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakt

En av dessa produktkoder ska alltid rapporteras vid avslutad rehabiliteringsperiod. Ett vårdtillfälle omfattar tiden från inskrivning till och med utskrivning i sluten vård. Vårdtiden för ett vårdtillfälle beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtillfället som noll dagar.

Vårdtillfällen

Grupp1, Rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation

Ersättningskod: 2R143
Ersättning
 • 22170 SEK
 • Vårdtillfällen som understiger 3 vårddagar ersätts ej men ska rapporteras. 

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 3 - Från annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs in från sluten vård på ett sjukhus/inrättning till sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Till särskilt boende

  Används när patienten skrivs ut till särskilt boende (individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen [2001:453] eller lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Används även om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 1 - Till hemmet (ordinärt boende)

  Används när patienten skrivs ut till ordinärt boende (patientens bostad eller motsvarande som inte ingår i särskilt boende). Används oavsett om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 2 - Till annan klinik inom samma sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på en annan klinik inom samma sjukhus/inrättning (samma vårdgivare).

 • 3 - Till annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

 • 7 - Avliden

  Används när vårdtillfället avslutas på grund av att patienten avlider.

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R143 - Grupp1, Rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation

  Ersmo [050]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Grupp 2, Rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation

Ersättningskod: 2R144
Ersättning
 • 24060 SEK
 • Vårdtillfällen som understiger 3 vårddagar ersätts ej men ska rapporteras. 

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 3 - Från annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs in från sluten vård på ett sjukhus/inrättning till sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Till särskilt boende

  Används när patienten skrivs ut till särskilt boende (individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen [2001:453] eller lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Används även om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 1 - Till hemmet (ordinärt boende)

  Används när patienten skrivs ut till ordinärt boende (patientens bostad eller motsvarande som inte ingår i särskilt boende). Används oavsett om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 2 - Till annan klinik inom samma sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på en annan klinik inom samma sjukhus/inrättning (samma vårdgivare).

 • 3 - Till annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

 • 7 - Avliden

  Används när vårdtillfället avslutas på grund av att patienten avlider.

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R144 - Grupp 2, Rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation

  Ersmo [050]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Grupp 3A, Rehabilitering efter kirurgisk operation

Ersättningskod: 2R145
Ersättning
 • 37740 SEK
 • Vårdtillfällen som understiger 3 vårddagar ersätts ej men ska rapporteras. 

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 3 - Från annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs in från sluten vård på ett sjukhus/inrättning till sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Till särskilt boende

  Används när patienten skrivs ut till särskilt boende (individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen [2001:453] eller lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Används även om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 1 - Till hemmet (ordinärt boende)

  Används när patienten skrivs ut till ordinärt boende (patientens bostad eller motsvarande som inte ingår i särskilt boende). Används oavsett om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 2 - Till annan klinik inom samma sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på en annan klinik inom samma sjukhus/inrättning (samma vårdgivare).

 • 3 - Till annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

 • 7 - Avliden

  Används när vårdtillfället avslutas på grund av att patienten avlider.

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R145 - Grupp 3A, Rehabilitering efter kirurgisk operation

  Ersmo [050]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Grupp 3B, Rehabilitering efter medicinsk behandling

Ersättningskod: 2R194
Ersättning
 • 37740 SEK
 • Vårdtillfällen som understiger 3 vårddagar ersätts ej men ska rapporteras. 

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 3 - Från annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs in från sluten vård på ett sjukhus/inrättning till sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Till särskilt boende

  Används när patienten skrivs ut till särskilt boende (individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen [2001:453] eller lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Används även om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 1 - Till hemmet (ordinärt boende)

  Används när patienten skrivs ut till ordinärt boende (patientens bostad eller motsvarande som inte ingår i särskilt boende). Används oavsett om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 2 - Till annan klinik inom samma sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på en annan klinik inom samma sjukhus/inrättning (samma vårdgivare).

 • 3 - Till annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

 • 7 - Avliden

  Används när vårdtillfället avslutas på grund av att patienten avlider.

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R194

 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Grupp 4, Rehabilitering efter kirurgisk operation eller medicinsk behandling

Ersättningskod: 2R146
Ersättning
 • 141980 SEK
 • Vårdtillfällen som understiger 14 vårddagar ersätts ej men ska rapporteras. För patient som skrivs ut till akutsjukhus under ett vårdtillfälle 1-13 dagar ersätts med produkt 2R159, se Så beräknas vårddagsersättning.

Inskrivningskod

Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.

 • 3 - Från annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs in från sluten vård på ett sjukhus/inrättning till sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

Utskrivningskod

Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning. 

 • 0 - Till särskilt boende

  Används när patienten skrivs ut till särskilt boende (individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen [2001:453] eller lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade). Används även om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 1 - Till hemmet (ordinärt boende)

  Används när patienten skrivs ut till ordinärt boende (patientens bostad eller motsvarande som inte ingår i särskilt boende). Används oavsett om patienten får avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).

 • 2 - Till annan klinik inom samma sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på en annan klinik inom samma sjukhus/inrättning (samma vårdgivare).

 • 3 - Till annat sjukhus/inrättning/vårdgivare

  Används när patienten skrivs ut till fortsatt sluten vård på ett annat sjukhus/inrättning (annan vårdgivare).

 • 7 - Avliden

  Används när vårdtillfället avslutas på grund av att patienten avlider.

Diagnos

En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.

 • Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk.

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R146 - Grupp 4, Rehabilitering efter kirurgisk operation eller medicinsk behandling

  Ersmo [050]
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

Din filtrering gav inga träffar.