Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakt

En av dessa produktkoder ska alltid rapporteras vid avslutad rehabiliteringsperiod. Ett vårdtillfälle omfattar tiden från inskrivning till och med utskrivning i sluten vård. Vårdtiden för ett vårdtillfälle beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtillfället som noll dagar.

Vårdtillfällen

Din filtrering gav inga träffar.