Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Logopedi, Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag vårdval Logopedi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Information om remittent

Mottagningsbesök

Gruppbesök

Hembesök

Besök på annan plats

Distanskontakt

Utredningar

Konferens om utredningsresultat till neuropsykiatriska utredningsteam

Konferens efter avslutad dyslexiutredning på skola, på egen mottagning, med eller utan patient/företrädare

Din filtrering gav inga träffar.