Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Lymfödemrehabilitering, planerad specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av den verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

I öppenvården ska varje vårdkontakt under rehabiliteringsperioden rapporteras. Öppenvårdsbesöken ger dock ingen enskild ersättning, utan ersättningen beräknas istället utifrån rapporterad rehabiliteringsperiod. Slutenvården bedrivs som veckovård. Produktkoden för perioden, och eventuella avbrott eller permissioner, rapporteras på rehabiliteringsperiodens avslutande vårdtillfälle.

Öppenvårdsbesök (ska rapporteras)

Öppen vård

Sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.