Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Närakut

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som följer Avtal Närakuter. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Läkarbesök på närakut delas upp i tre olika grupper beroende på vilken huvuddiagnos det gäller: röd, gul eller grön. Alla som inte är röda eller gula är gröna.

Läkarbesök

Sjuksköterskebesök

Din filtrering gav inga träffar.