Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Neurologi, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad neurologi . Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Besök på mottagning

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.