Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisningar

Öppenvård för personer med hemlöshet

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal för Öppenvård för personer med hemlöshet. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 016.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Mottagningsbesök, läkare

Ersättningskod: 29A35
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en läkare eller mellan en patient och flera hälso- och sjukvårdspersonal varav en är läkare

Mottagningsbesök, ej läkare

Ersättningskod: 29A36
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller case manager.

Mottagningsbesök, Case manager

Ersättningskod: 29A37
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och case manager. Patienten ska ha bedömts ha komplexa vårdbehov och i behov av särskilt vårdinsatser av Case manager. Åtgärden ska vara formellt beslutad.

Mottagningsbesök, terapeutiska samtal

Ersättningskod: 29A38
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller case manager. Terapeutiskt samtal är en formellt beslutad åtgärd som dokumenterats i journal och där det finns en terapeutisk frågeställning formulerad för samtalen. Ett terapeutiskt samtal ska vara i förväg planerat samt uppgå till minst 45 minuter. Samtalet ska genomföras av antingen en legitimerad terapeut eller en steg-1 utbildad terapeut under handledning.

Familjesamtal

Familjesamtal

Ersättningskod: 29A39
 • Vårdkontakt på mottagning, i patientens bostad eller på annan plats som innebär personligt möte mellan en patient och minst en familjemedlem eller minst två familjemedlemmar och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam.

 • Rapportera minst två hälso- och sjukvårdspersonal vid besökstyperna A, H, P.

Hembesök/besök på annan plats

Hembesök/besök på annan plats

Ersättningskod: 29A40
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal i patientens bostad eller på annan plats.

Gruppbesök

Gruppbesök

Ersättningskod: 29A41
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal.

Gruppteambesök

Ersättningskod: 29A66
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

Teambesök

Teambesök

Ersättningskod: 29A65
 • Vårdkontakt på mottagning, i patientens bostad eller på annan plats som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två hälso- och sjukvårdspersonal.

Dagsjukvård

Dagsjukvård

Ersättningskod: 29A42
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier vid besökstyperna A och B

Konferens

Nätverksträff med patient

Ersättningskod: 29A43
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. 

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • Rapportera minst två hälso- och sjukvårdspersonal vid besökstyperna A, H, P.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Nätverksträff om patient

Ersättningskod: 29A44
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Varken patient eller dennes företrädare deltar, patientens/vårdnadshavarens tillstånd ska finnas. Konferensen ska leda till en dokumenterad vårdplanering. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske antingen fysiskt, via telefon eller via videolänk.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Din filtrering gav inga träffar.