Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Öppenvård för personer med hemlöshet

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal för Öppenvård för personer med hemlöshet. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 016.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Familjesamtal

Hembesök/besök på annan plats

Gruppbesök

Teambesök

Dagsjukvård

Konferens

Din filtrering gav inga träffar.