Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Primär Hörselrehabilitering

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Primär Hörselrehabilitering. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdkontakter i öppen vård

Din filtrering gav inga träffar.