Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Gruppbesök

Konferens

Distanskontakt via videolänk

Din filtrering gav inga träffar.