Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Psykosocial habilitering

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är upphandlad och följer förfrågningsunderlag Avtal om Psykosocial habilitering. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdkontakt

Din filtrering gav inga träffar.