Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag gällande Rehabilitering av personer med övre eller nedre extremitetsskador. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Enskilt mottagningsbesök

Hembesök

Gruppbesök

Teambesök

Besök på annan plats

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.