Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom, specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Nybesök

Återbesök

Distanskontakt

Hembesök

Gruppbesök och gruppteambesök

Konferens om patient

Teambesök

Besök på annan plats

Din filtrering gav inga träffar.