Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom, specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Koder för avdrag av patientavgifter – specialistvården

När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura eller inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från vårdgivarens ersättning. Du behöver inte rapportera något särskilt för att avdraget ska göras, utan det sker automatiskt baserat på hur vårdkontakten i sig har rapporterats. 

Avdraget motsvarar gällande patientavgift. Koder för "resterande upp till frikort" ger ett schablonavdrag på halva patientavgiften. 

I de situationer där dessa avdrag är aktuella kommer ersättningen för vårdkontakten alltså att bestå av:

  • en eller flera produktkoder för att ersätta vårdtjänsten och
  • nedan angivna kod som skapar ett avdrag på den totala ersättningen.

I undantagsfall beräknas vårdgivarens totala ersättning på andra sätt, där avdraget kan vara en del av beräkningen. Detta regleras i varje enskilt avtal. 

Fr o m 1 januari 2021 är patientavgiften för besök till läkare höjd från 350 kr till 400 kr. För nybesök hos läkare inom specialistvården, remitterad från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin är avgiften höjd från 150 kt till 200 kr.

Videomöte

Videomöten är avgiftsbelagda sedan 1 januari 2018. Avdraget görs därför i de fall åtgärdskod UX007 rapporteras och när ersättning för videokontakt är implementerad i avtalet.

 

Taxa Pris i kr Namn Användningsområde Besökstyp Yrkeskategori Kod
02, 25 100 Annan personal specialistvård Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor). 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6 29G05
10 50  Annan personal specialistvård, upp till frikort Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, resterande avgift upp till frikort (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor). 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6 29G06
02, 25 400 Läkare specialistvård Vårdkontakt med läkare inom specialistvården.  0, 1, 8, 9, A, B, L, P 01-69 29G07
10 200 Läkare specialistvård, upp till frikort Vårdkontakt med läkare inom specialistvården, resterande avgift upp till frikort. 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 01-69 29G08
22* 200 Nybesök läkare specialistvård Nybesök hos läkare inom specialistvården, remitterad från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin. 0 01-69 29G09
10* 75 Nybesök läkare specialistvård, upp till frikort Nybesök hos läkare inom specialistvården, remitterad från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin, resterande avgift upp till frikort. 0 01-69 29G10
12, 71 50 Patientavgift, asylsökande 50 kr Vårdkontakt med läkare inom primärvård, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 01-69 29G11
12, 71 25 Patientavgift, asylsökande 25 kr Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare med remiss från läkare, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 70, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6 29G12
01, 02 200 Patientavgift, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor 200 kr Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 77, 78, 79, A2, A3 29G19
10 100 Patientavgift, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor 200 kr, resterande avgift till frikort Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor, resterande avgift till frikort. 0, 1, 8, 9, A, B, L, P 77, 78, 79, A2, A3 29G20
06, 60 1500 Avdrag omskärelse (ej medicinsk) Används av ett avtal.

 

 

29G21
             
* Vid remiss från husläkare/distriktsläkare eller privat specialist i allmänmedicin används normalt taxa 22. Vid samtidigt ”Resterande upp till frikort”, har taxa 10 företräde. ”Resterande upp till frikort” vid nybesök hos läkare skapar ett lägre patientavgiftsavdrag än vid övriga besökstyper.