Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom, specialiserad

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Har du frågor eller funderingar?

Om du vill veta mer om vad de olika koderna betyder och hur de används, eller mer om hur du kan använda rapporteringsanvisningens funktionalitet, finns mycket att läsa på sidorna Om att rapportera.

Där finns också frågor och svar samlat, och kontaktvägar där du kan söka dig vidare om du har specifika frågor som du inte finner svar på. 

Modellnummer för felsökning

Modellnumret kommer verksamheten se i Avstämningsfunktionen (AF), och är oftast viktig information i kontakt med SLL-IT och HSF vid till exempel felsökning kring ersättning.

I ERSMO bearbetas den rapporterade informationen gällande avtalet i denna rapporteringsanvisning i enlighet med följande modell/modeller:

  • 146 Rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom, specialiserad