Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Reumatologisk rehabilitering, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag reumatologisk rehabilitering, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakt

Besök på mottagning

Distanskontakter

Din filtrering gav inga träffar.