Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Sexuell hälsa

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Sexuell hälsa. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Här redovisas hur vårdkontakter för person bosatt i Region Stockholm ska rapporteras. För andra patientkategorier finns informationen i avsnitten till vänster.

Vårdkontakter på mottagning

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.