Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Specialistläkarmottagning vid ME/CFS

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt ”Förfrågningsunderlag Tilläggsavtal Specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)”. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Distanskontakter

Gruppbesök

Hembesök

Besök på annan plats

Din filtrering gav inga träffar.