Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Fot- och handvård, specifik medicinsk

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal Specifik medicinsk fot- och handvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdkontakter

Din filtrering gav inga träffar.