Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisningar

Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer avtal för Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 102.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Mottagningsbesök, läkare

Ersättningskod: 29A35
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en läkare eller mellan en patient och flera hälso- och sjukvårdspersonal varav en är läkare

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Mottagningsbesök, ej läkare

Ersättningskod: 29A36
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller case manager.

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Mottagningsbesök, Case manager

Ersättningskod: 29A37
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och case manager. Patienten ska ha bedömts ha komplexa vårdbehov och i behov av särskilt vårdinsatser av Case manager. Åtgärden ska vara formellt beslutad.

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Mottagningsbesök, terapeutiska samtal

Ersättningskod: 29A38
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller case manager. Terapeutiskt samtal är en formellt beslutad åtgärd som dokumenterats i journal och där det finns en terapeutisk frågeställning formulerad för samtalen. Ett terapeutiskt samtal ska vara i förväg planerat samt uppgå till minst 45 minuter. Samtalet ska genomföras av antingen en legitimerad terapeut eller en steg-1 utbildad terapeut under handledning.

Familjesamtal

Familjesamtal

Ersättningskod: 29A39
 • Vårdkontakt på mottagning, i patientens bostad eller på annan plats som innebär personligt möte mellan en patient och minst en familjemedlem eller minst två familjemedlemmar och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam.

 • Rapportera minst två hälso- och sjukvårdspersonal vid besökstyperna A, H, P.

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Teambesök

Teambesök

Ersättningskod: 29A65
 • Vårdkontakt på mottagning, via videomöte, i patientens bostad eller på annan plats som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

 • Obligatoriskt att ange om patienten närvarar via videolänk (i kombination med besökstyp A):

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Hembesök/besök på annan plats

Hembesök/besök på annan plats

Ersättningskod: 29A40
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal i patientens bostad eller på annan plats.

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Gruppbesök och gruppteambesök

Gruppbesök

Ersättningskod: 29A41
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal.

Gruppteambesök

Ersättningskod: 29A66
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och ett vårdteam.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier:

Dagsjukvård

Dagsjukvård

Ersättningskod: 29A42
 • Mer omfattande vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en eller flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam. Tiden för vårdkontakten anges med KVÅ-koder.

 • Rapportera minst två yrkeskategorier vid besökstyperna A och B

 •  

Tillägg Basutredning

Ersättningskod: 29A73
 • När samtliga moment i basutredningen är utförda och journaldokumenterade rapporteras utredning med KVÅ-koden UW005 (Basutredning avslutad). ”Basutredning avslutad” får endast rapporteras en gång per utredning. Utredningen får inte rapporteras som avslutad om den avbryts. Utöver KVÅ-koden UW005 KVÅ-rapporteras åtgärder som ingår i utredningen på samma sätt som då de utförs i andra sammanhang. För mer information kring begrepp och riktlinjer gällande Basutredning hänvisas till information som ges på Psykiatristöd

Tillägg Neuropsykiatrisk utredning

Ersättningskod: 29A74
 • Utredningen ska vara formellt beslutad och resultera i ett skriftligt utlåtande som dokumenteras i journal. Det ska finnas en neuropsykiatrisk frågeställning formulerad för utredningen. Utredningen anses slutförd då det skriftliga utlåtandet föreligger. Informationsinhämtning ska ske med strukturerade, allmänt kända metoder eller utredningsåtgärder. Metoderna kan indelas i psykologiska test, strukturerade bedömningar och observationer samt strukturerade intervjuer eller rapporteringsformulär. I utlåtandet ska specificeras vilka metoder som använts. När utredningen är avslutad och utlåtande är skrivet av läkare alternativt psykolog rapporteras KVÅ-kod för neuropsykiatrisk utredning (får endast rapporteras en gång per utredning).

Konferens

Konferens med patient och/eller företrädare

Ersättningskod: 29A71
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. 

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • Rapportera minst två hälso- och sjukvårdspersonal vid besökstyperna A, H, P.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Konferens om patient

Ersättningskod: 29A72
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Varken patient eller dennes företrädare deltar, patientens/vårdnadshavarens tillstånd ska finnas. Konferensen ska leda till en dokumenterad vårdplanering. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske antingen fysiskt, via telefon eller via videolänk.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Distanskontakt

Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård

Ersättningskod: 29A56
 • Distanskontakt per telefon som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal som gör t ex en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning.

Videomöte, läkare

Ersättningskod: 29A67
 • Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och en läkare som gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. Kontakten ska ske via säker uppkoppling.

Videomöte, ej läkare

Ersättningskod: 29A68
 • Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och en annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller case manager som gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. Kontakten ska ske via säker uppkoppling.

Videomöte, case manager

Ersättningskod: 29A69
 • Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och en case manager som gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. Kontakten ska ske via säker uppkoppling.

Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) genom modulbaserade program

Ersättningskod: 29A70
 • Internetförmedlat stöd och behandling genom modulbaserat program rapporteras som en (1) vårdkontakt när den motsvarar en fysisk behandlingssession. Vårdkontakten kan antingen innefatta en modul (av flera) eller annan skriftlig digital kontakt (utöver en modul) om denna är av den omfattningen att den motsvarar ett fysiskt besök. Behandlaren följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

 • Rapportera båda på samma besök:

Din filtrering gav inga träffar.