Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Ungdomsmottagning, endast Ekerö och Nynäs

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som fr o m 1 januari 2022 följer nytt avtal för Ungdomsmottagning, Ekerö och Nynäshamn. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Ungdomsmottagning

Din filtrering gav inga träffar.