Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Ungdomsmottagningar

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som följer Avtal Ungdomsmottagningar. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Ungdomsmottagning

Din filtrering gav inga träffar.