Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Ungdomsmottagning, SLSO

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som fr o m 1 januari 2021 följer nytt avtal för Ungdomsmottagningar. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Ungdomsmottagning

Din filtrering gav inga träffar.