Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Ungdomsmottagning, Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som följer Avtal Ungdomsmottagningar, Norrtälje. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Ungdomsmottagning

Din filtrering gav inga träffar.