Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Ungdomsmottagning, Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som följer Avtal Ungdomsmottagningar, Norrtälje. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Regelverk för rapportering av vårdkontakter

Region Stockholms regelverk för rapportering av vårdkontakter ska efterföljas oavsett ersättning. Regelverket är baserat på Socialstyrelsens föreskrift för inrapportering till patientregister. Det gäller för alla yrkesgrupper inom alla vårdgrenar i både öppen och sluten vård, vid fysiska såväl som vid distanskontakter.

Regelverket finner du på Vårdinformatik - regelverk

Frågor och svar med förtydligande exempel finner du på Vårdinformatik - frågor och svar

Rapportering av distanskontakter vid nybesök:
Se rubrik "distanskontakt" i frågor och svar ovan. 

Varför rapportera om ersättning ändå inte påverkas?

Den vård som patienter erhåller måste beskrivas korrekt för patientens skull. Olika koder för diagnoser, åtgärder och yrkeskategorier m.m. berättar om patientens medicinska tillstånd och vårdkontakter. De ger en snabb överblick över patientens sjukdomshistoria och måste stämma överens med verkligheten för patientsäker hantering vid efterföljande kontakter med vården. Koderna används också i forskning av sjukdomar, för verksamhetsplanering och för regionala nationella och internationella jämförelser.  

Har du frågor eller funderingar?

Vårdinformatik svarar på frågor gällande rapportering av vårdkontakter och olika koder utan hänsyn till ersättning. Vårdinformatik nås via e-post vardinformatik.hsf@regionstockholm.se

Läs gärna mer på  Vårdinformatik