Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och har avtal att utföra utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år). Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter Region Stockholm

Denna rapporteringsanvisningen gäller endast för verksamhet som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år) från 1 december 2021. Rapportering ska ske på specifik kombikakod/ekonomisk enhet avsedd för detta uppdrag (UPT 320, se FFU).

Behandling 0-5 år

Behandling 18-19 år

Enskilt fysiskt besök

Teambesök

Gruppbesök

Besök på annan plats (SIP)

Videomöte

Internetbaserat KBT

Enskilt fysiskt besök 0-5 år

Teambesök 0-5 år

Gruppbesök 0-5 år

Besök på annan plats (SIP) 0-5 år

Videomöte 0-5 år

Internetbaserat KBT 0-5 år

Din filtrering gav inga träffar.