DRG-grupperaren, VisualDRG Web release, riktar sig till professionella kodare, DRG-controllers och samtliga som vill lära sig mer om DRG-logiken. För inloggningsinformation/lösenord se användarmanualen längre ner på sidan.

Med hjälp av grupperaren kan du:

  • gruppera enskilda patienter
  • se hur varje enskild diagnos (ICD-10-SE)- åtgärdskod (KVÅ) påverkar grupperingen
  • analysera grupperingslogiken i detalj
  • gruppera enskilda vårdkontakter i tidigare års grupperare (NordDRG-CC) från år 2012 och framåt.

VisualDRG Web release är en applikation som är öppen för samtliga producenter som har vårdavtal med Region Stockholm, samt för regionens tjänstemän.

Användarmanual