Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

ACG

Adjusted Clinical Groups (ACG) beskriver patientens hälsotillstånd under den närmaste perioden bakåt i tiden och används för att beräkna det kommande vårdbehovet.

CNI

Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt index som används för att mäta vårdbehov.

DRG

Diagnosrelaterade grupper (DRG) är en sekundär klassificering av diagnos- och åtgärdskoder till större grupper där patientfallen är medicinskt likartade och har ungefär samma resursåtgång.

ICD-10-SE

Internationell klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, svensk version (ICD-10-SE) används för att klassificera ställda diagnoser och orsaker till kontakter med hälso- och sjukvård.

ICD-11

Den elfte revideringen av ICD, internationell klassifikation av sjukdomar och andra orsaker till kontakter med hälso- och sjukvården, är ett kommande digitalt klassifikationssystem.

ICF

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kompletterar ICD-klassifikationen utifrån en biopsykosocial modell.

ICHI

International Classification of Health Interventions (ICHI) är en kommande internationell klassifikation av vårdåtgärder som är under utveckling.

KPP

Kostnad per patient (KPP) är en nationell metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. KPP är således en patientrelaterad kostnadsredovisning med koppling till DRG.

KVÅ

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

Viktlistor

Viktlistorna för NordDRG-CC är baserade på nationella kostnadsdata från SKR:s KPP-databas (KPP=Kostnad per patient) som har underlag som täcker cirka 95 procent av landets somatiska vård.

Visar 1-10/10