Till start

Vårdgivarguiden

Adjusted Clinical Groups (ACG) beskriver patientens hälsotillstånd under den närmaste perioden bakåt i tiden, i syfte att förutspå det kommande vårdbehovet.
ACG är utvecklat på John Hopkins University i Baltimore baserat på barnläkaren Barbara Starfields forskning som visade att barn med flera av varandra oberoende sjukdomstillstånd var mer resurskrävande än barn som hade endast en svår kronisk sjukdom. ACG justerar för komorbiditeten hos individer genom att gruppera diagnoser enligt svårighetsgrad, varaktighet med flera variabler.

ACG-klassifikationen ger en vikt per individ men används för att beräkna sjukvårdskostnader för en grupp av patienter. Inom Region Stockholm baseras ACG på rapporterade diagnoskoder från en individs vårdkontakter under de senaste 18 månaderna. Diagnoser hos alla yrkeskategorier och både i öppen och sluten vård räknas in.

Inom Region Stockholm är ACG en del av ersättningsmodellen för husläkare.

Här nedan hittar du en introduktion till ACG, se Utbildningar.

  • Uppdaterad: 23 oktober 2020

  • Faktagranskad: 23 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Irene Wester, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen