Till start

Vårdgivarguiden

Care Need Index (CNI) är ett socioekonomiskt index som används för att mäta risk för ohälsa inom en population, till exempel gällande invånare inom en kommun eller patienter som är listade vid en vårdenhet.

Sju variabler används:

 • Ålder över 65 och ensamstående
 • Utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika)
 • Arbetslös eller i åtgärd 16–64 år
 • Ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre
 • Person ett år eller äldre som flyttat in i området
 • Lågutbildad 25–64 år
 • Ålder yngre än fem år

Statistiska centralbyrån (SCB) har framställt ett regionanpassat CNI som används av ett flertal regioner. Region Stockholm tar hänsyn till CNI i vissa vårdavtal vid beräkning av ersättningsnivån.

Läs mer hos SCB.

 • Uppdaterad: 16 november 2022

 • Faktagranskad: 16 november 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen