Till start

Vårdgivarguiden

ICD-10-SE är den svenska översättningen av Världshälsoorganisationen WHO:s klassifikation och benämns "Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem". Den publicerades 2011 och finns tryckt som bok och i digitalt format. Inledningskapitlet i ICD-10-SE, med anvisningar för klassifikationens användning, samt uppdateringar efter 2011 publiceras endast digitalt.

Med ICD-10-SE kan man klassificera sjukdomstillstånd, symtom, komplikationer till vård och andra orsaker till  kontakt med hälso- och sjukvård. Vårdgivare som bedriver sluten vård eller specialiserad läkarvård i öppen vård är skyldig att rapportera koder enlig ICD-10-SE till Socialstyrelsens hälsoregister. Klassifikationen kan dock användas av alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvård och en rapportering sker i Region Stockholm inom ramen för vårdavtal.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Föreslå nya koder till ICD-10-SE

Ändringsförslagen kan vara av olika karaktär:

  • rättelser och mindre ändringar i ICD-10-SE, till exempel översättningsfel från ICD-10.

  • fördjupningskoder till ICD-10-SE.

  • omfattande ändringar, till exempel nya koder och omflyttningar av befintliga koder. Detta är en flerårig process då dessa beslut fattas internationellt i WHO.

Kontakt

Har du frågor om ICD-10-SE, kontakta:

Vårdinformatik

  • Uppdaterad: 16 november 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen