Till start

Vårdgivarguiden

ICD-11 är den elfte revideringen av den internationella klassifikationen av sjukdomar, dödsorsaker och andra hälsoproblem.

Några nyheter i ICD-11 är bland annat nya kapitel för sömnproblematik och sexuell hälsa. Ett kapitel innehåller tilläggskoder vilka ger möjlighet till detaljerad beskrivning av patientens hälsotillstånd. ICD-11 är ett helt digitalt klassifikationssystem till skillnad från de tidigare versionerna som varit utformade för att publiceras och användas i form av en bok.

Världshälsoorganisationen, WHO lanserade klassifikationen sommaren 2018. Översättning till svenska pågår och beräknas vara klar till slutet av 2024, men det är inte fastställt när införandet av ICD-11 i Sverige blir aktuellt.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

  • Uppdaterad: 6 oktober 2022

  • Faktagranskad: 6 oktober 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen