Till start

Vårdgivarguiden

International Classification of Health Interventions (ICHI) är WHO:s nya klassifikation för statistisk beskrivning av vårdåtgärder. Klassifikationen testas fortfarande.

Med hjälp av ICHI kommer en vårdåtgärd att kunna beskrivas från tre axlar: föremål för åtgärd, vad man gjorde och hur det gjordes (target-action-means). Därtill kan man med hjälp av tilläggskoder ge mer detaljerad information såsom antal ingrepp, placering (till exempel anterior, posterior) och produkt (till exempel protes, stödkudde).

Socialstyrelsen har ännu inte fattat beslut om eller tidplan för att ersätta den svenska åtgärdsklassifikationen KVÅ med ICHI.

Läs mer hos WHO.

  • Uppdaterad: 16 november 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen