Till start

Vårdgivarguiden

KPP är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnad per vårdkontakt och patient.

De första Nationella KPP principerna som avsåg somatisk slutenvård, publicerades 2002 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt expertgruppen för KPP-frågor.

Sedan den första versionen av KPP principerna publicerades har metoden utvecklats och utökats till att även omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. KPP finns nu även för öppenvård, primärvård och psykiatri.

De Nationella KPP principerna har uppdaterats 2006 och 2015 version 3 finns att ladda ner alternativt beställa på nedanstående länk:

Enheter inom Region Stockholm som infört och levererar KPP-data:

 • Karolinska universitetssjukhuset, 1992
 • Danderyds sjukhus, 2004
 • Södersjukhuset, 2004
 • Södertälje sjukhus, 2009
 • St:Görans sjukhus, 2009
 • Ersta sjukhus, 2010
 • Nacka Geriatriken, 2010
 • BB Stockholm, 2010
 • Tiohundra AB i Norrtälje, 2011
 • St. Eriks ögonsjukhus, 2013
 • Bromma Geriatriken, 2013
 • Handen Geriatriken, 2013
 • Dalen Geriatrik 2013
 • Ryggkliniken i Strängnäs 2013

Idag har 20 regioner KPP-system i drift vilket innebär att drygt 80 procent av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra cirka 70 procent.

Region Stockholm svarar för cirka 25 procent av insamlade Nationella KPP data. Regionen har en egen KPP databas för vårdproducenterna inom Region Stockholm.

Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har ansvar för den nationella KPP-databasen.

På SKR:s KPP webbplats finns samtliga publicerade rapporter och information om vad som händer inom KPP-området.

SKR:s KPP webbplats

På nedanstående länk finns det kostnadsuppgifter och vårddata för åren
2014 – 2016. För år 2016 innehåller databasen 1,3 miljoner vårdtillfällen inom den svenska slutna somatiska vården. För den öppna vården är motsvarande siffra 14,9 miljoner vårdkontakter. Den totala kostnaden i databasen är för slutenvård 71,2 mdr kr samt för den öppna vården 48,4 mdr kr. Totalt 119,6 mdr kr.

Kontakt

Vårdinformatik

 

 • Uppdaterad: 20 april 2018

 • Faktagranskad: 30 januari 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen