Till start

Vårdgivarguiden

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och rapporterade koder ger underlag till en statistisk beskrivning av vårdens innehåll. Vårdgivare som bedriver sluten vård eller specialiserad läkarvård i öppen vård är skyldig att rapportera åtgärdskoder enligt KVÅ till Socialstyrelsens patientregister. Klassifikationen kan dock användas av alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvård.

I KVÅ ingår koder för kirurgiska och medicinska åtgärder. KVÅ revideras årligen av Socialstyrelsen. Svenska Läkaresällskapets sektioner eller annan yrkesorganisation i hälso- och sjukvården kan lämna förslag på koder till Socialstyrelsen.

Vilka åtgärder ska rapporteras?

Bara åtgärder som är medicinskt meningsfulla att beskriva ska rapporteras. Vilka åtgärder som är relevanta kan variera mellan olika verksamheter eller preciseras i vårdavtal.

Beskrivning av KVÅ, anvisningar för rapportering samt kodförteckning med beskrivningstexter för finns på länk:

Föreslå nya åtgärdskoder till KVÅ

Vid önskemål om nya koder i klassifikationen för vårdåtgärder - KVÅ, skall dessa förankras hos berörda specialistföreningar och andra professionella organisationer som i sin tur skickar in förslaget till Epidemiologiskt Centrum.

Följande krävs för att den nordiska referensgruppen ska överväga uppdateringsförslag:

  • Förslagen ska vara inlämnade och godkända av ansvarig nationell klassifikationsinstans.
  • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den nya metoden och en redovisning av dess indikationer.
  • Förslaget ska också innehålla en grov uppskattning av hur många (kirurgiska) åtgärder som utförs varje år i landet, eller det beräknade årliga antalet inom den närmaste framtiden.
  • Referenser till relevant litteratur ska anges. De ska styrka att de föreslagna nya koderna representerar etablerade och inte enbart experimentella åtgärder.

Kontakt

Har du frågor om KVÅ, kontakta:

Vårdinformatik

  • Uppdaterad: 18 november 2022

  • Faktagranskad: 18 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen