Till start

Vårdgivarguiden

Viktlistorna för NordDRG-CC är baserade på nationella kostnadsdata från SKR:s KPP-databas (KPP=Kostnad per patient) som har underlag som täcker cirka 95 procent av landets somatiska vård.

Viktlistan innehåller inga priser utan beskriver relativa vikter för samtliga DRG. Ett DRG med vikten 2,0 förbrukar i genomsnitt dubbelt så mycket resurser (kostnader) som ett DRG med vikten 1,0. 

Om DRG används för ersättning så är priset för poängen 1,0 en förhandlingsfråga mellan beställare och producenter. Ersättning utgår efter att den aktuella vikten för valt DRG multiplicerats med förhandlat poängpris.

Viktlista 2023

Viktlistorna för år 2023 är baserade på KPP-databasen 2021 exklusive poster som första halvåret hade Covid som huvud- eller bidiagnos.

Simulering viktlista 2023 produktion 2022

Viktlista 2022

Viktlistorna för år 2022 består av 2021 års vikter justerade med tillägg av nytillkomna DRG för 2022. Felaktigheter i 2021 års viktlista för somatiska klinikvikter har rättats till i 2022 års version. Krontalen i viktlistorna har räknats upp till 2022 års kostnadsnivå. Klinikvikten 1 har beräknats till 63 493 kronor. Sjukhusvikten 1 har beräknats till 67 938 kronor.

Mer information finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida:

Referensvikter för öppenvårdsgrupper, NordDRG- CC, 2022.

Simulering viktlista 2022 produktion 2019-2020 

Viktlista 2021

Simulering viktlista 2021 produktion 2019 och 2020

Viktlista 2020

Simulering viktlista 2020 produktion 2019

Viktlista 2019

Simulering viktlista 2019 produktion 2018 

Viktlista 2018

Simulering viktlista 2018 produktion 2017

Simulering av viktlista 2018 och produktion 2017 - AkutsomatikSimulering viktlista 2018 och produktion 2017 Geriatrik

Viktlista 2017

Simulering viktlista 2017 produktion 2016

Viktlista 2016

Simulering viktlista 2016 produktion 2015 

Viktlista 2015

Simulering 2014-års produktion med 2015 års DRG-grupperare

Tabellerna har uppdaterats 2015-01-20

Viktlista 2014

Utomregionsprislistor

Kontakt

Vårdinformatik

Läs mer

  • Uppdaterad: 12 december 2022

  • Faktagranskad: 30 januari 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen