Brödsmule-navigation

Koderna som ska användas är

  • U07.1 Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 Covid 19, virus ej påvisat

Diagnoskoden U07.1 används när smittan är verifierat med ett positivt laboratorietest. U07.2 används när diagnosen är ställd kliniskt.

Socialstyrelsen ger fortlöpande information om kodning av covid-19 och åtgärder som är relaterade till pandemin. Aktuella instruktioner om hur koderna ska användas och nationella åtgärdskoder finns på deras webbplats.

En Covid-19 relaterad fördjupningskod från 1 juni 2020

  • Z86-1A Covid-19 i den egna sjukdomshistorien

Det kan vara relevant för aktuell vårdkontakt att patienten har genomgått covid-19, därför är koden Z86-1A ett tillägg. Tilläggskoden kan användas inom både sluten och öppen vård. Till exempel när patienter skrivs ut från akutvård antingen till hemmet eller till annan vård till exempel rehabiliteringsinsatser eller om de behöver hjälp i hemmet med insatser utifrån besvär som kommer av covid-19.

Vårdinformatik har skapat en regional åtgärdskod

UW073 Vårdåtgärd utförd av ASIH för annan vårdgivare (i)

Vårdåtgärd utförd av ASIH på grund av COVID-19 på uppdrag av husläkarmottagning med basal hemsjukvård/särskilda boenden/akutsjukhus.

Denna information ersätter tidigare publicerad information.

Relaterat

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.