Till start

Vårdgivarguiden

Koderna som ska användas är

 • U07.1 Covid-19, virus identifierat
  • Används när diagnosen är verifierad med ett positivt laboratorietest.
 • U07.2 Covid 19, virus ej identifierat
  • Används när diagnosen är ställd kliniskt.

När det är relevant för aktuell vårdkontakt att patienten har haft sjukdomen covid-19 anges

 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukdomshistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)
  Kan användas som bidiagnos i både öppen och i sluten vård.

Koder för åtgärder enligt KVÅ

Att en vårdåtgärd utförs på grund av covid-19 kan anges med åtgärdskod

 • ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

  Anges som tillägg till en kod som beskriver utförd vårdåtgärd.

För Region Stockholm har Vårdinformatik skapat en regional åtgärdskod

 • UW073 Vårdåtgärd utförd av ASiH för annan vårdgivare (i)

  Vårdåtgärd utförd av ASIH på grund av COVID-19 på uppdrag av husläkarmottagning med basal hemsjukvård/särskilda boenden/akutsjukhus.

Mer information om koder för covid-19

Socialstyrelsen ger fortlöpande information om kodning av covid-19 och åtgärder som är relaterade till pandemin. Aktuella instruktioner om hur koderna ska användas och nationella åtgärdskoder finns på deras webbplats.

Har ni frågor om kodning kan ni kontakta Vårdinformatik via funktionsbrevlådan. 

Vårdinformatik

Relaterat

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

 • Uppdaterad: 30 mars 2023

 • Faktagranskad: 30 mars 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen