Till start

Vårdgivarguiden

Här hittar du besöks- och kontaktinformation till oss som jobbar med vårdinformatik.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kunskapsutveckling/Vårdanalys och statistik/Vårdinformatik
Box 30017
104 25 Stockholm

Besöksadress:

Lindhagensgatan 98

Vårdinformatik

Katriina Pernaa Bäckman|Handläggare

Samlad information om Vårdinformatik

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

  • Uppdaterad: 26 oktober 2023

  • Faktagranskad: 26 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen