Till start

Vårdgivarguiden

 

Här hittar du besöks- och kontaktinformation till oss som jobbar med Vårdinformatik.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kunskapsutveckling/Vårdanalys och statistik/Vårdinformatik
Box 30017
104 25 Stockholm

Besöksadress:

Lindhagensgatan 98

Vårdinformatik

Katriina Pernaa Bäckman|Handläggare

Samlad information om Vårdinformatik

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

  • Uppdaterad: 10 maj 2022

  • Faktagranskad: 2 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen