Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns frågor och svar som ett stöd för tolkning av Regelverk för rapportering av vårdkontakter och innehåller exempel på hur rapportering ska ske. Sidan uppdateras löpande.

Om du inte hittar svar som hjälper dig att lösa det aktuella rapporteringsproblemet, är du välkommen att skicka in din fråga till Vårdinformatik via e-post.

Vårdinformatik

Du kan söka i frågornas ämnesrubriker i högernavigeringen "Hitta på sidan" eller genom att trycka tangenterna ctrl+F och skriva in sökordet. 

Enskilt besök

Nybesök och mottagningsbesök

Patient med flera hälsoproblem

Forskningsbesök

Medicinsk service (röntgen)

Medicinsk service (bröstcentrum)

Medicinsk service (operation)

Sjuksköterskekontakt på akutmottagning (triage)

Läkarbesök på akutmottagningen

Läkare som rådfrågar kollega under besöket

Sjuksköterskebesök med pricktest

Besök på arbetsplatsen

Patient som träffar fler hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tillfälle, ett enskilt besök

Patient som träffar fler hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tillfälle, två enskilda besök

Planerat sjuksköterskebesök, läkarkonsultation utan patientkontakt

Planerat sjuksköterskebesök, läkarkonsultation med patientkontakt

Läkarkonsultation vid besök hos annan personalkategori, sammanfattning

Flera läkarbedömningar på akutmottagningen

Öppenvårdsbesök som leder till att patienten blir inskriven i sluten vård

Besök där patienten inte själv deltar

Teambesök, konferens och utbildning

Skillnad mellan teambesök och konferens

Samverkan vid teambesök

Teambesök inklusive stödsamtal

Gruppbesök och individuell terapi samma dag

Konferens med patient, en hälso- och sjukvårdspersonal

Konferens med patient, flera hälso- och sjukvårdspersonal

Konferens om patient, sammanfattning

Information till skolpersonal

Utbildning av närstående

Information och undervisning (skolor)

Distanskontakt

KVÅ-kod XS012

Videomöte och telemedicin

Nybesök på distans

Telefonkontakt för utvärdering av läkemedel

Telefonkontakt med stomiterapeuten

Telefonkontakt med sjuksköterska och ordination av läkare

Telefonkontakt inom förlossningsvården

Bedömning av provsvar och ordination av läkemedel

Kontakt via 1177

KBT-behandling via internet

Avläsning av inskickade testvärden (hemmonitorering)

Återbesök via videolänk

Teambesök via videolänk

Kontakt inför läkarbesök

Skriftlig kontakt

Vårdkontakt under pågående slutenvård

Anmärkning: Alla läkarbesök under öppen psykiatrisk tvångsvård ska rapporteras (med relevant kod för psykiatrisk vårdform).

Tidigare planerat besök under vårdtillfälle

Oplanerat besök under vårdtillfälle

Utredning under vårdtillfälle

Operation under vårdtillfället på annan klinik

Behandling under vårdtillfälle på annat sjukhus

Sluten vård

Tidpunkt när patienten skrivs in i sluten vård

Flyttningar mellan kliniker

Lån av sängplats vid överbeläggning

Återinläggning samma dag

Patient med psykiatrisk tvångsvård, inskriven på somatisk klinik

Permission

Remiss och intyg

Remiss till annan mottagning

Kontakt med patient på grund av avvikande provsvar

Smittspårning och anmälan enligt lag

Rapportering av intyg

Diagnos och åtgärd

Ändring av kodtext

Får alla diagnoskoder användas?

Rutin för nya KVÅ-koder

Diagnoskod vid förberedande vård

Minnesutredning

Avbruten psykiatrisk basutredning

Tidsgräns för avstötningskomplikation

Efterlevandesamtal vid dödsfall

  • Uppdaterad: 30 november 2021

  • Faktagranskad: 12 februari 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen