Till start

Vårdgivarguiden

Vårdgivarnas inskickade data används i olika sammanställningar för uppföljning och jämförelser. Ibland görs större granskningar för att kontrollera att utförd vård stämmer ihop med vårdgivarens uppdrag, att rapporterade diagnos- och åtgärdskoder stöds av dokumentationen i patientens journal samt att regelverket följs.
Nedan finns senaste årens publicerade rapporter och granskningar.

Casemixförändringar i akutsjukvård 2011 – 2015 i nationella kostnadsdata (2018-02-20)KPP data

Rapport – Beskrivningssystem reumatologi: Nuläge och behov av utveckling för att stärka patientens roll i hälso- och sjukvården samt stödja innovation (2015-04-28)
  • Uppdaterad: 20 april 2018

  • Faktagranskad: 30 januari 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Irene Wester, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen