Till start

Vårdgivarguiden

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vara normerande i användningen av termer och begrepp inom sjukvården i Sverige. Region Stockholm använder sig i första hand av Socialstyrelsens rekommendationer.

Har du en fråga som inte kan besvaras med hjälp av Socialstyrelsens termbank är du välkommen att skicka in frågan till funktionsbrevlådan nedan så hjälper vi till med att besvara den.

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Irene Wester, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen