Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Vårdutbud, remittering och hänvisning

Här finns information om Region Stockholms vårdutbud, remittering och hänvisning. Förutom regler för remisshantering, principer för hänvisning och annan relaterad information finns även ingångar till själva vårdutbudet och till det beslutsstöd som finns för hänvisning.

Vårdgivare som bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm ska använda regionens vårdutbudsinformation vid remittering och hänvisning.