Brödsmule-navigation

Regional särskilt sjukvårdsledning, RSSL, har beslutat att Region Stockholm varken tar emot eller skickar utomlänsremisser, med undantag för akut och imperativ vård, under rådande läge med covid-19.