Till start

Vårdgivarguiden

Medicinsk diagnostik

Området medicinsk diagnostik är brett och rymmer såväl laboratoriemedicinska analyser av blod och vävnader som radiologiska och fysiologiska metoder för avbildning och funktionsmätning. Här finns samlad information om medicinsk diagnostik som erbjuds inom öppenvården i region Stockholm samt leverantörer och prislistor.

Om du som remittent inte har helt kostnadsansvar ska remisser skickas till leverantörerna vilka anges inom respektive område. Vid helt kostnadsansvar kan du välja angivna leverantörer, men även andra.