Till start

Vårdgivarguiden

Temporär lösning för patienter med ASA-klassificering 3 och 4

I samband med Region Stockholms nya upphandlade avtal inom gastrointestinal endoskopi har det blivit en oavsiktlig ändring från föregående avtal. Det innebär att patienter med ASA-klassificering 3 och 4 inte får tas om hand på de upphandlade enheterna.

En temporär lösning innebär att remisser med patienter med ASA-klassificering 3 och 4 utan behov av sedering tas om hand av nuvarande upphandlade leverantörerna (Capio och Aleris). Frågan och permanent lösning utreds vidare av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vilka sjukvårdsenheter kan använda tjänsterna?

Remitterande sjukvårdsenheter är i huvudsak:

 • primärvård som har avtal med Region Stockholm
 • privata specialistläkare verksamma enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
 • privata specialistläkare som har avtal med Region Stockholm.

Remittenter med fullt kostnadsansvar har rätt att utnyttja tjänster.

Uppdraget omfattar inte

 • vård som kräver akutsjukhusens resurser, kompetens och utrustning
 • vård som ska utföras inom annan specialistvård, exempelvis gastroenterologi
 • patienter med behov av djup sedering eller narkos för genomförandet
 • patienter med ASA-klassificering 3 och 4 ska hänvisas till enhet med möjlighet till slutenvård
 • patienter under 18 år.

Prislistor

Gäller från och med 1 januari 2024.

Kontakt

Emeli Dahlskog|Avtalshandläggare

Enheten för Enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

 • Uppdaterad: 26 februari 2024

 • Faktagranskad: 9 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Emeli Dahlskog, hälso- och sjukvårdsförvaltningen