Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har tecknat avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet för att tillgodose befolkningens behov av tjänster inom genetik utanför akutsjukhusen för hela Stockholms län, och att utbudet av tjänsterna har god geografisk spridning i länet.

Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom genetik för följande remittenter:

  • Vårdcentraler, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, psykiatriska vårdenheter, habilitering och avancerad sjukvård i hemmet samt geriatriska vårdenheter som drivs i Region Stockholms regi
  • Vårdcentraler, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, psykiatriska vårdenheter och geriatriska vårdenheter med flera som drivs i privat regi som inte har fullständigt kostnadsansvar inom laboratoriemedicin
  • Privata specialistläkare som är verksamma enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, eller vars vårdavtal med regionen inte innebär fullständigt kostnadsansvar för laboratoriemedicinska tjänster
  • Övriga fall där Region Stockholm betalar för tjänster inom laboratoriemedicin, som för statliga enheter som kriminalvård och militär sjukvård, samt kommunal skolhälsovård.
  • Övriga fall där Region Stockholm betalar för analystjänster inom genetik

Även remittenter med fullt kostnadsansvar har rätt att nyttja avtalet.

Avtalet omfattar inte verksamhet som organisatoriskt tillhör akutsjukhusen eller utredningar remitterade från sjukhuskliniker.

Regional produkt- och prislista

Regional prislista, Karolinska Universitetslaboratoriet. Gäller från 1 januari 2024.

Kontakt

För frågor om avtalen:

Emeli Dahlskog|Avtalshandläggare

Enheten för Enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

  • Uppdaterad: 8 januari 2024

  • Faktagranskad: 8 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Emeli Dahlskog, hälso- och sjukvårdsförvaltningen