Till start

Vårdgivarguiden

IGRA (tuberkulos-antigen, interferon gammasvar), till exempel Quantiferon, används för att upptäcka latent tuberkulos. Vid misstanke om aktiv tuberkulos används i första hand andra metoder.

Metoden används vid screening av personer från länder där tuberkulos är vanligt. Sådan screening sker vid hälsoundersökning av migranter (som erbjuds vissa grupper), gravida och vid nyanställning i vården. Metoden används också av tuberkulosmottagningarna i samband med smittspårning.

Provet tas som blodprov i särskilda rör och kräver särskild hantering efter provtagning. På grund av detta har 34 stycken närlaboratorier utsetts att erbjuda provtagning som sker under en begränsad tid av dagen.

Smittskydd Stockholms information om tuberkulos (tbc).

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående provtagningsenheternas uppdrag kontakta:

Cecilia Widberg|Avtalshandläggare

 

  • Uppdaterad: 25 april 2022

  • Faktagranskad: 7 maj 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Cecilia Widberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen