Till start

Vårdgivarguiden

Vilka sjukvårdsenheter kan använda tjänsterna?


Tjänsterna gäller för:

  • remitterande enheter inom öppenvård och slutenvård som drivs i Region Stockholms regi eller som inte har fullt kostnadsansvar för dessa undersökningar och som organisatoriskt inte tillhör något akutsjukhus
  • remitterande enheter med fullt kostnadsansvar och som drivs i privat regi har rätt att nyttja tjänsterna

Konventionell radiologi, ultraljud, datortomografi och magnetisk resonanstomografi

Radiologimottagningar som Region Stockholm har avtal med

Remisser från öppenvård och slutenvård utanför akutsjukhusen kan från och med den 2 februari 2019 hänvisas till följande mottagningar:

Förteckning över radiologimottagningar för respektive län och vilken typ av radiologi de erbjuder.
Län

Mottagning

Tjänst

Norra länet

Unilabs Löwenströmska Röntgen

Unilabs Täby Röntgen

Unilabs Sollentuna Röntgen

KUDM*

KU

KUDM

Innerstaden, exklusive Södermalm

Unilabs Odenplan Röntgen

Unilabs Hötorget Röntgen

Unilabs Sophiahemmet Röntgen

KUDM

KUDM

KUDM

Västra länet

Evidia Vällingby Röntgen

Evidia Järva Röntgen

Evidia Jakobsberg Röntgen 

KUDM

KUDM

KU

Sydvästra länet, inklusive Södermalm

Evidia Skärholmen Röntgen

Evidia Rosenlund Röntgen

KUDM

KUDM

Sydöstra länet

Evidia Nacka Röntgen 

Evidia Farsta Röntgen

Evidia Nynäshamn Röntgen

Evidia Dalen Röntgen

Evidia Handen Röntgen

KUDM

KUDM

KU

KU

KUD

*Konventionell radiologi (K), Ultraljud (U), Datortomografi (D) och Magnetisk resonanstomografi (M).

Prislistor röntgentjänster

Evidia

För mottagningarna i Skärholmen och på Rosenlunds sjukhus. Gäller från och med 1 januari 2024.

För mottagningarna Nacka, Farsta, Nynäshamn, Dalen och Handen. Gäller från och med 1 januari 2024.

För mottagningarna i Järva, Vällingby och Jakobsberg. Gäller från och med 1 januari 2024.

Unilabs

Mottagningarna Hötorget, Odenplans läkarhus och Sophiahemmet. Gäller från och med 1 januari 2024.

För mottagningarna Löwenströmska, Täby centrum och Sollentuna sjukhus. Gäller från och med 1 januari 2024.

Pleura- och buktappningar

Ersta sjukhus utför pleura- och buktappningar för patienter, med remiss från geriatrik eller från vårdgivare som bedriver avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Mottagning på Ersta sjukhus. Gäller från och med 1 januari 2024.

Öppen magnetkamera

Den öppna magnetkameran på Sabbatsbergs sjukhus har gått sönder och då det inte finns någon motsvarande utrustning i regionen behöver patienter med särskilda behov remitteras till vanlig magnetkamera hos de upphandlade leverantörerna. Flera enheter, både hos Evidia och Unilabs har den senaste utrustningen vilken har en större diameter än äldre magnetkameror, detta möjliggör undersökning av större patienter samt underlättar för patienter med klaustrofobi.

Nervrots- och facettledsblockader

Remisser för nervrots- och facettledsblockader kan skickas till Evidia röntgen Farsta samt Unilabs.

Ultraljudsledda punktioner

Remisser för ultraljudsledda punktioner skickas till Unilabs och omhändertas på deras enhet på Sophiahemmet.

Röntgenundersökningar i genomlysning

Remisser för undersökningar i genomlysning skickas till Unilabs som tillhandahåller tjänsten på Sophiahemmet och Odenplan.

Högspecialiserade undersökningar vid sjukhus

Det finns ett antal specialiserade eller högspecialiserade undersökningar som endast utförs på sjukhus och för vilka primärvård, geriatrik*, psykiatri*, ASIH, privata specialistläkare, kriminalvård, skolhälsovård med fler kan remittera till. De är följande:

Sjukhus med respektive tjänst/-er.
Sjukhus Tjänst
Karolinska Solna, Neuro Neuroradiologi
Karolinska Solna Medicinsk radiologi
Karolinska Huddinge Medicinsk radiologi
Karolinska, Nuklear Nuklearundersökningar
Karolinska, Thorax Thoraxradiologi
Danderyds sjukhus Nuklearundersökningar
Södersjukhuset Nuklearundersökningar
Astrids Lindgrens Barnsjukhus Barnradiologi

*Psykiatriska samt geriatriska vårdmottagningar inom sjukhusområdet har rätt att remittera till Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset för samtliga röntgenundersökningar.

Prislistor högspecialiserade undersökningar

Gäller från och med den 1 januari 2024.

Gäller från och med den 1 januari 2024.

Gäller från och med den 1 januari 2024.

Prislista Norrtälje sjukhus 

Patienter som bor inom eller utanför Norrtälje kommun och inom Stockholms län får remitteras för röntgenundersökningar till Norrtälje sjukhus.

Gäller från och med den 1 januari 2024.

Prislista Södertälje sjukhus

Patienter som bor inom eller utanför Södertälje kommun och inom Stockholms län får remitteras för röntgenundersökningar till Södertälje sjukhus.

Gäller från och med den 1 januari 2024.

Bild- och funktionstjänsten (BFT) i Region Stockholm

Beslutsstöd för MR-diagnostik

På Viss finns vägledning om vilka som ska beställa vilken MR-undersökning:

Expertgrupp strålsäkerhet

Expertgruppen arbetar för en strålsäker och berättigad användning av bilddiagnostiska metoder.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående uppdrag medicinsk radiologi kontakta:

Karin Almkvist| Avdelningen för Närsjukvård

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 18 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Karin Almkvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen